Słowa z liter - aperiodycznemu

Zobacz jakie słowa można ułożyć z liter "aperiodycznemu".


Z liter aperiodycznemu można ułożyć 7149 innych słów.
Ze słowa aperiodycznemu nie można ułożyć anagramów.

13 literowe:

periodycznemu

12 literowe:

pouderzanymi
pouderzaniem
poradniczemu
pomarudzenie
podrzuceniem
podrzucanymi
podrzucaniem
podczerniamy
podcieranemu
odczepianemu
nadczerpiemy

Zobacz wszystkie

11 literowe:

upadomierzy
upadomierze
rozpadniemy
przemyceniu
przemycenia
przemycaniu
przemycanie
przedymaniu
przedymanie
przedymacie
przedumanie

Zobacz wszystkie

10 literowe:

zapoceniem
zadrepcemy
zaciernemu
urodzeniem
uroczeniem
uradzonymi
uradzeniom
uradzeniem
uraczonymi
uraczeniom
uraczeniem
upierzonym
upieczonym
upadomierz
udzieranym
udrapniemy
uderzonymi
uderzeniom
uderzanymi
uderzaniom
uderzaniem
uczepionym
uczepianym
uciaprzemy
rudymencie
rozpadnicy
rozpadnice
rozniecamy
rozepniemy
rozdymaniu
rozdymanie
rozdymacie
rozdepcemy
rezynoidem
radczyniom
pyzaceniom
pyzaceniem
punczerami
pudernicom
przydaniom
przydaniem
przydanemu
przyciemno
przyciemne
przyciemna
przenucimy
przenucamy
przemycone
przemycona
przemyceni
przemycano
przemycani
przemycane
przemiance
przedymano
przedymani
przedymane
przedumany
przedumano
przedumani
przedumane
przedniemu
przedanymi
przedaniom
przedaniem
przedanemu
przecudnym
przecudnie
przecinamy
przecenimy
przeceniam
przecenami
prudonizmy
proenzymie
prezydenci
prazeodymu
pracodniem
pouderzany
pouderzani
pouderzane
pouderzamy
pouczeniem
pouczanymi
pouczaniem
porzucenie
porzucenie
porzucenia
porzucanym
porzucanie
poryczeniu
poryczenie
poryczenia
porudzenie
porudzenia
poruczenie
poruczenia
poruczanym
poruczanie
poradzeniu
poradzenie
poradniczy
poradnicze
pomruczany
pomruczani
pomruczane
pomerdaniu
pomerdanie
pomerdacie
pomarzycie
pomarzeniu
pomarzenie
podziarnem
podzianemu
poduczenie
poduczenia
poduczanym
poduczanie
podrzucimy
podrzuceni
podrzucany
podrzucani
podrzucane
podrzucamy
podrzeniem
podrzemcie
podniecamy
podmarznie
podczernia
podcierany
podcierane
podcieramy
poczernimy
poczerniam
pocieranym
piernaczom
piernaczem
pieczonemu
pazurnicom
parzenicom
opierzanym
opieranemu
operandzie
oparzeniem
opancerzmy
odzieranym
odurzeniem
odurzanymi
odurzaniem
odumrzecie
oduczeniem
oduczanymi
oduczaniem
odrzynacie
odrzucenie
odrzucenia
odrzucanym
odrzucanie
odryczeniu
odryczenie
odryczenia
odpierzemy
odpieranym
odparzycie
odparzeniu
odparzenie
odmierzany
odmierzane
oderzniemy
odepranymi
odepraniem
odepranemu
odczepnymi
odczepnemu
odczepiany
odczepiane
odczepiamy
oczerniamy
oczepianym
ocieranemu
nieuroczym
nieraczemu
niepurdzcy
neuropacie
napierzemy
napieczemy
nadrzemcie
nadrepczmy
nadrepcemy
nadpruciom
nadpruciem
nadepczemy
nadczerpmy
nadczerpie
modrzyniec
modrzeniec
moderancie
menopauzie
marudzenie
marudzenie
europeizmy
eucerynami
eucardinom
eucardinem
encoderami
empiryczne
empiryczna
duraczonym
duraczenie
dupczonymi
dupczeniom
dupczeniem
droczeniem
douczeniem
douczanymi
douczaniem
dorzynacie
dorzucenie
dorzucenia
dorzucanym
dorzucanie
dopierzemy
dopieranym
dopieczemy
domierzany
domierzane
domarzycie
domarzeniu
domarzenie
doczepnymi
doczepnemu
doczepiany
doczepiane
doczepiamy
docieranym
dinozaurem
dimeryczne
dimeryczna
czuprynami
czerpanymi
czerpaniom
czerpaniem
czerpanemu
czepionemu
czepianemu
cyrenaizmu
ciemnorudy
ciemnorude
ciemnoruda
cerezynami
cerapodzie
ceprzynami
cenurozami
apoenzymie
aneuryzmie
amorycznie
Przydonica
Podmurynia

Zobacz wszystkie

9 literowe:

zrypaniom
zrypaniem
zrypanemu
zruconymi
zruceniom
zruceniem
zrucanymi
zrucaniom
zrucaniem
zepranymi
zepraniom
zepraniem
zepranemu
zecerniom
zdrapiemy
zapruciom
zapruciem
zapornicy
zapornice
zapoceniu
zapocenie
zadymione
zadumiony
zadumione
zadepcemy
zacierpom
zacierpem
zaciernym
urzynacie
urodzenie
urodzenia
uroczenie
uroczenia
uradzonym
uradzenie
uraczonym
uraczenie
uprzednio
uprzednim
uprzednie
uprzednia
uporaniem
upoceniem
upiorzyce
upiorzyca
upinaczom
upinaczem
upierzony
upierzone
upierzona
upierzemy
upieczony
upieczone
upieczona
upieczemy
upadniemy
undecymie
umorzycie
umorzenie
umorzenia
umoczenie
umoczenia
udzierany
udzierano
udzierane
udzieramy
udrapiemy
uderzycie
uderzonym
uderzenia
uderzanym
uderzanie
uderzacie
udepniemy
udepczemy
uczernimy
uczepiony
uczepione
uczepiona
uczepiany
uczepiano
uczepiane
uczepiamy
ucieranym
uciaprzmy
ucapionym
rzymiance
rzuconymi
rzuceniom
rzuceniem
rzucanymi
rzucaniom
rzucaniem
rzepnicom
rzedniemy
ryczeniom
ryczeniem
ryczanemu
rudzianom
rudziance
rudzeniom
rudzeniem
rozumiany
rozumiane
rozpinamy
rozpianem
rozpadnie
rozpadnic
rozniecam
rozdymani
rozdymane
rozdanymi
rozdaniem
rozdanemu
rozcinamy
rozciapmy
rodzimacy
rodzeniem
rodymenie
rodymenia
rezynoidu
rezyduami
rezydenci
redzianom
redziance
rapidynom
radzonymi
radzonemu
radzeniom
radzeniem
radczynie
radcuniom
radcuniem
raczonymi
raczonemu
raczeniom
raczeniem
pyzaceniu
pyzacenie
pyodermie
pyodermia
pyodermia
punczerom
punczerem
pudernicy
pudernico
pudernice
pudernica
przynucam
przydaniu
przydanie
przydance
przydacie
przycinam
przenucam
przemyciu
przemycie
przemycia
przemiany
przemiano
przednicy
przedanym
przedaniu
przedanie
przedacie
przecudny
przecudni
przecudne
przecudna
przecinam
przecenom
przecenia
pryzmoidu
pryzmacie
prudonizm
promenady
proenzymu
prezydium
prezydiom
preenzymu
prazeodym
pracodniu
pracodnie
pourzynam
pouderzam
pouczenie
pouczenia
pouczanym
pouczanie
poucinamy
porzucimy
porzuceni
porzucany
porzucani
porzucane
porzucamy
porzniemy
poruczeni
poruczany
poruczani
poruczane
poruczamy
poradzimy
ponudzimy
pomrzecie
pomiauczy
pomarznie
pomarzcie
pomarudzi
podziemny
podziemne
podziemna
podziarnu
podziaren
podzianym
podumanie
podumacie
poduczeni
poduczany
poduczani
poduczane
poduczamy
podrzynam
podrzucie
podrzucam
podrzeniu
podrzenie
podrzenia
podrzemie
podrzecie
podniecam
podmiance
poderznie
podczerni
podcinamy
podcieram
podarciem
poczniemy
poczernia
pocierany
pocierane
pocieramy
piromance
pinczerom
pinczerem
pierzynom
pierzynce
piernaczy
piernaczu
piernacze
pieczonym
pieczarom
perzynami
perzeniom
peronizmy
peronizmu
peniuarze
peniuarom
peniuarem
pedicurze
pecorinem
pazurnicy
pazurnico
pazurnice
pazurnice
pazernymi
pazernemu
parzonymi
parzonemu
parzeniom
parzeniem
parzenicy
parzenico
parzenice
parenezom
parceniom
parceniem
pancerzom
pancerzem
paczonymi
paczonemu
paczeniom
paczeniem
pacierzom
pacierzem
orzynacie
ordynacie
oprzeniem
opinaczem
opierzemy
opierzany
opierzane
opierzamy
opieranym
opieczemy
operandem
oparzycie
oparzeniu
oparzenie
opancerzy
opadniemy
opacznymi
opacznemu
omierzany
omierzane
odzierany
odzierane
odzieramy
odzianemu
odurzycie
odurzenie
odurzenie
odurzenia
odurzanym
odurzanie
odurzacie
odumarcie
oduczenie
oduczenia
oduczanym
oduczanie
odrzucimy
odrzuceni
odrzucany
odrzucani
odrzucane
odrzucamy
odryczani
odryczane
odrapiemy
odpruciem
odpierzmy
odpierany
odpierane
odpieramy
odparzeni
odparzcie
odparciem
odniemcza
odmarznie
odeprzemy
odepranym
odepraniu
odepranie
odepniemy
odczyniam
odczynami
odczepnym
odczepimy
odczepiam
odcierpmy
oczernimy
oczerniam
oczepiany
oczepiane
oczepiamy
ocieranym
nudziarom
norzycami
niezdarom
nieuroczy
nieurocze
nieurocza
nierzadcy
nierudzcy
nierozumy
nieredzcy
nierademu
nieraczym
niemodrzy
niecudzym
neurozami
neuropaci
nemrodzie
narzucimy
narodzimy
narcyzmie
naprzecie
napruciom
napruciem
napierzmy
napieczmy
naorzecie
nadrzemie
nadrzecie
nadrepcze
nadprucie
nadopiece
nadepczmy
nadepcemy
naczerpmy
naczerpie
naczepimy
nacierpmy
nacedzimy
mruczenie
mruczenia
mruczando
mroziance
mroczeniu
mroczenie
mroczenia
mroczanie
mordencie
mordancie
modrzycie
modrzeniu
modrzenie
modrzenia
modniarce
moderanci
moderacie
moczarnie
merydianu
merydiano
menopauzy
medycznie
manicurze
mandrycie
izoprenem
inoceramy
indyczemu
ezerynami
europeizm
europeidy
europeida
eurodance
eurodance
eudemonia
eucerynom
eucardiny
epuzerami
epicznemu
dynamizer
durzonymi
durzeniom
durzeniem
duraczony
duraczone
duraczeni
dupczonym
dupczenie
dupczenia
drzemaniu
drzemanie
drucianym
droczeniu
droczenie
droczenia
drezynami
drepczemy
drapniemy
dracznymi
dracznemu
douczenie
douczenia
douczanym
douczanie
dorzucimy
dorzuceni
dorzucany
dorzucani
dorzucane
dorzucamy
dorzniemy
doprzecie
dopranymi
dopraniem
dopranemu
dopierzmy
dopierany
dopierane
dopieramy
dopieczmy
doparciem
donarycie
domarznie
domarzcie
doczepnym
doczepimy
doczepiam
doczepami
docierpmy
docierany
docierane
docieramy
doceniamy
dinozaury
dinozaury
depozycie
daumoncie
darzonymi
darzonemu
darzeniom
darzeniem
czyreniom
czyreniem
czuprynom
czuprynie
czerpniom
czerpiemy
czerpanym
czerpaniu
czerpanie
czerepami
czeredami
czepionym
czepianym
czempiony
czempiona
cyrenaizm
compendia
ciepanemu
ciaprzemy
cerezynom
ceremonia
cerapodem
ceprzynom
ceprzynie
cenzurami
cenzorami
cenurozie
cedzonymi
cedzonemu
cedzeniom
capoeirze
capionemu
capierzmy
apoenzymu
apeironem
aneuryzmo
aneroidem
andezycie
amoryczni
amoryczne
aerodynie
Ponurzyca
Pomierzyn
Podnarcie
Podmazury
Pocierzyn
Modryniec
Mierczany

Zobacz wszystkie

8 literowe:

zrypaniu
zrypanie
zruconym
zrucenie
zrucenia
zrucanym
zrucanie
zoranymi
zoraniem
zoranemu
zepranym
zepraniu
zepranie
zepniemy
zendrami
zecernio
zecernia
zecerami
zdumiony
zdumione
zdumiona
zdumiano
zdroniem
zdrapcie
zdepcemy
zdarciom
zdarciem
zarypcie
zaryciom
zaryciem
zaropimy
zaropcie
zarodnie
zaprucie
zapornic
zapocimy
zapoceni
zapniemy
zanucimy
zadymcie
zadupiom
zadupiem
zadumcie
zadrepce
zadniemu
zacierpy
zacierpu
zacierom
zacierny
zacierne
zacierem
zacenimy
yeomanie
urzynami
urzniemy
urodziny
urodzimy
urodzeni
urodnymi
uroczymi
uroczeni
uranizmy
uradzony
uradzone
uradzimy
uradzeni
uraczony
uraczone
uraczeni
uprzedni
uprzecie
upranymi
upraniom
upraniem
uporanie
uporacie
upocenie
upocenia
upiorzyc
upiornym
upinaczy
upinacze
upierzmy
upierano
upieramy
upieczmy
uparciom
uparciem
undecymo
undecyma
umrzecie
umorzeni
umoczeni
umierano
umarznie
udzieram
udzianym
udrzecie
udrapnie
udrapcie
uderzony
uderzone
uderzona
uderzeni
uderzcie
uderzany
uderzano
uderzani
uderzane
uderzamy
udepczmy
udepcemy
udarnymi
udaremni
udarciom
udarciem
uczonymi
uczepimy
uczepiam
uczepami
uczeniom
uczeniem
ucierpmy
ucierany
ucierano
ucierane
ucieramy
uciaprze
ucapiony
ucapione
rzuconym
rzucenie
rzucenia
rzucanym
rzucanie
rzepniom
rzepniem
rzepnicy
rzepnico
rzepnice
rzepnica
ryzoidem
rypaniom
rypaniem
rypanemu
ryczeniu
ryczenie
ryczenia
rumiance
rudziany
rudziano
rudzenie
rudzenia
rudnicom
rucianym
rucianom
rozumnie
rozumcie
rozpinam
rozpiany
rozpianu
rozpadem
roznieca
rozmyciu
rozmycie
rozmycia
rozepnie
rozedmie
rozdepce
rozdanym
rozdaniu
rozdanie
rozdacie
rozcinam
rodzynce
rodzince
rodzicem
rodzeniu
rodzenie
rodzenia
rodaminy
rocznymi
rocznemu
rezynoid
rezyduom
rezuniom
rezuniem
rezunami
rezonami
rezedami
remoncie
redziany
redenami
reczanom
reczanie
rdzeniom
rdzeniem
rapidyno
ramnozie
radzonym
radzeniu
radzenie
radczyni
radcunio
radcunie
raczonym
raczeniu
raczenie
pyzuniom
puzonami
puzdrami
puryzmie
purynami
purycami
punczery
punczera
pudrecie
pudernic
przynuci
przynuca
przymnie
przydano
przydani
przydane
przycina
przodami
przenuci
przenuca
przeniom
przeniem
przemyci
przemyca
przemocy
przemoce
przemian
przedyma
przeduma
przednio
przednim
przednie
przednia
przedany
przedano
przedani
przedane
przedamy
przecina
przeceny
przeceno
przeceni
przecena
pryzmoid
pryzmoid
prymacie
pryczami
prozaicy
prozaice
promenad
promecie
proenzym
prezydia
preenzym
prazemie
pracodni
poznacie
pozerami
pourzyna
poundzie
poundami
poumiera
pouderza
pouczeni
pouczany
pouczani
pouczane
pouczamy
poucinam
porzucam
poryciem
poruczmy
poruczam
porazimy
poranimy
poraniem
poradzie
poradnie
ponurymi
ponurami
ponuracy
ponucimy
ponczami
pomruczy
pomierzy
pomierny
pomiaucz
pomiarze
pomarciu
pomarcie
pomadzie
poemacie
podziarn
podziany
podziane
podymcie
poduczmy
poduczam
podrzyna
podrzuci
podrzuca
podrzeni
podrzemy
podnieca
podmyciu
podmycie
podmycia
podmiany
poderami
podcinam
podciera
podarciu
podarcie
podanymi
podaniem
podanemu
poczynam
poczerni
pocieram
poceniem
piromany
piranozy
piorunem
pindrzmy
pinczery
pinczera
pierzyno
pierzyna
pierzemy
pierunom
pierunem
pieronem
pieronem
piernacz
pieczony
pieczone
pieczona
pieczemy
pieczary
pieczaro
perzynom
perzynie
perzycie
perzeniu
perzenia
peronizm
peronami
periodem
peniuary
penerami
pedonami
pedicure
pedancie
pecynami
pecorinu
pecorina
pazurnic
pazernym
pazernie
pazdurom
pazdurem
parzycie
parzonym
parzonce
parzeniu
parzenie
parzenic
paronimy
paronimu
parnicom
parmence
parenezy
parenezo
pardunom
pardunie
pardonie
pardonem
parceniu
parcenie
panzerom
panzerem
panierze
panierom
panierem
panierce
paniczom
paniczem
pandurzy
pandurze
pandurom
pandurem
pandorze
pandemio
pandemie
pancerzy
pancerzu
pancerze
padniemy
paczynom
paczynie
paczonym
paczeniu
paczenie
pacniemy
pacierzy
pacierzu
pacierze
orzniemy
ormiance
orendzie
orendami
oreadzie
ordyniec
ordynaci
orcynami
oprzeniu
oprzenie
oprzenia
oprzecie
opranymi
opraniem
opranemu
opinaczy
opinaczu
opinacze
opierzmy
opierzam
opierany
opierane
opieramy
opieczmy
operandy
operandu
operacie
opeerami
oparzeni
oparzcie
oparciem
opancerz
opadziny
opacznym
opacznie
oniryzmu
omarznie
odzierem
odzieram
odziemny
odziemne
odziemna
odzianym
odymiane
odymaniu
odymanie
odymacie
odurzeni
odurzcie
odurzany
odurzani
odurzane
odurzamy
odumiera
oduczeni
oduczany
oduczani
oduczane
oduczamy
odrzynam
odrzucie
odrzucam
odrzecie
odrynami
odrazimy
odrapcie
odprucie
odprucia
odpinamy
odpierze
odpieram
odparzmy
odparciu
odparcie
odmierzy
odmierza
odmiance
oderznie
odeprany
odeprani
odeprane
odczynie
odczynia
odczynem
odczepny
odczepni
odczepne
odczepna
odczepmy
odczepia
odcinamy
odarciem
oczernia
oczepiny
oczepimy
oczepiam
oczepami
ocierany
ocierane
ocieramy
oceniamy
oceanidy
nurzacie
nudziary
nudziaro
nudyzmie
nomadzie
nomadzcy
noemacie
niezdary
niezdaro
nierudym
nierozum
nieradym
nieraczy
nieracze
nieparce
niemodry
niemodre
niemodra
niecudzy
niecudzo
niecudze
niecudza
neurycie
neurozie
neuromie
nereidom
neperami
neodymie
nemrodzi
narzucie
narodzie
narcyzom
narcyzmu
narcyzie
narcyzem
naprzemy
naprucie
napocimy
napierze
napiecze
naorzemy
naorzcie
namruczy
namierzy
nadzorem
nadzorcy
nadzorce
nadymcie
nadrzemy
nadrepcz
nadrepce
nadpruci
nadepcze
nadczerp
naczepom
naczepmy
naczepie
nacyzmie
myncarzu
myncarze
murzynie
murzynce
murzanie
murzacie
muczenie
muczenie
muczenia
mruczany
mruczano
mruczani
mruczane
mruczand
mroziany
mrocznie
mrocznia
mroczeni
mroczany
morzycie
morzeniu
morzenie
morzenia
mordunie
mordunia
mopedzie
monadzie
modzeniu
modzenie
modzenia
modrzcie
modernie
moczeniu
moczenie
moczenia
moczarni
moczanie
mocarnie
mizeracy
mirundze
miodunce
miodarce
mincerzy
mincerzu
mincerze
mincerza
mincarzy
mincarzu
mincarze
mierzyna
mierzony
mierzone
mierzona
meryndze
merydian
merdaniu
merdanie
merdacie
menzurce
menopauz
menadzie
medyczni
medyczne
medyczna
meczeniu
meczenia
meandrze
marzycie
marzeniu
marzenie
marudzie
marudnie
marnocie
manierze
manierce
manicure
mandryci
mandorze
mandioce
maczupio
maczupie
maciorze
maciorny
maciorne
macierzy
macierze
izopreny
izoprenu
izodynam
iryzanom
iryzanem
irezynom
inoceram
imprezce
ezerynom
europidy
europida
europami
eumenidy
eumenido
euceryno
euceryna
eucardin
erudycie
epuzerom
epizodem
epidermy
epidermo
epiderma
epicznym
ependymo
ependyma
eozynami
eocenami
encodery
encodera
edenizmy
edenizmu
dzianemu
dyzuniom
dynozaur
dynamice
durzycie
durzonym
durzenie
durzenia
durnocie
durnicom
durianom
durianem
duraczmy
dupniemy
dupczony
dupczone
dupczona
dupczeni
dumperze
drzonami
drzemcie
drzemano
druciany
druciane
drezynom
drezynie
drepczmy
drepcemy
drapiemy
dranicom
dracznym
dracznie
dracenom
dracenie
doznacie
doziemny
doziemne
doziemna
doyenami
douczeni
douczany
douczani
douczane
douczamy
dorzynam
dorzucie
dorzucam
doryciem
dormezie
doprzemy
dopranym
dopraniu
dopranie
dopniemy
dopinamy
dopierze
dopieram
dopiecze
doparciu
doparcie
dopaminy
donucimy
donucamy
domierzy
domierza
domiarze
doczepny
doczepni
doczepne
doczepna
doczepmy
doczepie
doczepia
docinamy
docieram
docenimy
doceniam
diurezom
dinozaur
dierezom
dereniom
dereizmy
dereizmu
deporcie
depniemy
depczemy
denierom
demeryci
decorami
darzycie
darzonym
darzeniu
darzenie
daremnie
dacronie
dacronem
czyreniu
czyrenie
czyrenia
czupryno
czupryna
czerymoi
czerpnio
czerpnie
czerpnia
czerpany
czerpano
czerpani
czerpane
czerpami
czerniom
czernimy
czerepom
czeredom
czepnymi
czepnemu
czepiony
czepione
czepiona
czepinom
czepiany
czepiano
czepiane
czepiamy
czempion
czedarom
czedarem
czarnymi
czarnemu
czadorem
czadniom
cynadrze
cynadrom
cupniemy
crepidom
coryzami
codenami
ciupanym
ciupadze
cineramy
cineramo
ciernemu
ciepanym
ciaprzmy
cezurami
cerezyno
cerezyna
cerapody
cerapody
ceramidy
ceramidu
ceprzyno
ceprzyna
cenzurom
cenzorem
cenurozy
cenuroza
cenurami
cenozami
cedzonym
cedzinom
cedzeniu
cedzenia
caryzmie
carmenie
capoeiry
capniemy
capionym
capierzy
camperze
cadenzom
azymucie
azurycie
audyzmie
audionem
arendzie
aporemie
apoenzym
apodemie
apeirony
apeironu
aneuryzm
aneroidy
aneroidu
andrucie
adrymino
aderminy
adermino
acydozie
acydemio
acydemie
acodinem
Zederman
Zarymnie
Uniradze
Unieradz
Rydzonie
Rudnicze
Rozumice
Rozpucie
Redociny
Radzymin
Radonice
Radomice
Radociny
Przednie
Promnice
Praconie
Porudzie
Podymacz
Parznice
Nieporaz
Nacmierz
Modrzyca
Modrzany
Modrynie
Moczarne
Mierzyno
Mierzyce
Mierzony
Mierczyn
Mieczyno
McNairze
Maurzyce
Maryniec
Eumenida
Duczymin
Domanice
Daronice
Couperin

Zobacz wszystkie

7 literowe:

zurnami
zupnymi
zupinom
zrypcie
zrypano
zrypani
zrypane
zryciom
zryciem
zrucony
zrucone